Hvordan er programmet lagt opp?

OVASJON er et program som består av fysiske fagsamlinger, en digital arbeidsplattform, e-læring og veiledning, samt at du kan bli valgt ut til å få mentor i 10 måneder

Målet er at du lærer hvordan du finner og utvikler et marked/publikum for kulturprosjektet ditt, og hvordan du jobber i hverdagen for å skape en solid og lønnsom bedrift. 

Fagsamlinger

På 2 fagseminarer, fra lunsj til lunsj får du arbeide med å utvikle forretningsidéen og forretningsmodellen din, og lærer om hvordan du kan involvere kundene/publikum i arbeidet ditt. Du får også arbeide med mål og oppgaver i prosjektet ditt og hvordan du kan bruke dette til å lage en økonomisk kalkyle.

Samling 1 - Strategi:

 • Introduksjon til entreprenørskap i kulturnæringene og lean forretningsutvikling

 • Hva driver deg fremover - kartlegg egne verdier, langsiktige mål og øvrige ressurser

 • Lag og test forretningsidéene dine

 • Lag og test forretningsmodellene dine

 • Presentasjoner og diskusjoner.

 • Felles nettverksmiddag

Samling 2 – Prosjektet:

 • Hvilke erfaringer har du gjort og hva har du lært siden sist? Hva har du måttet endre på?

 • Utvikle mål for bedriften din

 • Lag oppgaver som støtter målene dine

 • Er markedet ditt stort nok til å leve av det ?

 • Økonomi – få overblikk og følg opp.

 • Oppsummering og videre arbeid: Når må du justere oppgaver, mål, forretningsmodell eller idé? Hvordan viderutvikler du prosjektet ditt  i tråd med lean tankene om kontinuerlig læring og utvikling.

Lignende programmer har vært gjennomført mer enn 40 ganger for over 500 deltakere i Norge. Teamet som gjennomfører programmet har flere tiårs erfaring med entreprenørskap og mentoring innen kultur- og kreative næringer.

Mentoringprogram

Mentoringprogrammet starter rett etter fagprogrammet avsluttes. For de som ønsker mentor anbefaler vi å sette av hele siste dagen på samling 2. Her vil du få en kort introduksjon og mulighet til å presentere deg for mentorteamet. Ca. 1- 2 uker etter din presentasjon vil du kunne få tilbud om en mentor og bli med inn i mentoringprogrammet.  

Mentoringprogrammet består av oppstartsmøte, 2 nettverksmøter på 2,5 timer med erfaringsdeling-/læring og kompetanseutvikling på dagsorden. I tillegg gjør du egen avtale for 1-1 møter, (minimum 6 stk.) med din mentor over en 10 måneders periode.

Samling 3 - Oppstartsmøte

 • Gjennomgang og utdeling av A-B–C

 • Erfaringsutveksling og -deling mellom deltagerne

 • Forberedelse til møte med din mentor

 • Signering av taushetserklæring og samarbeidskontrakt

 • Første møte med din mentor med fokus på forventningsavklaring

Samling 4 - nettverksbygging

 • Godt nytt

 • Bestilling av tid

 • Erfaringsutveksling og -deling; dele erfaringer, få råd eller søke støtte fra de andre i nettverket.

 • Læringsøkt: Nettverksbygging; hvordan bli mer bevist og bruke eget og andres nettverk godt.

 • Avklaringer til neste møte

Samling 5 - inntekts- og tilskuddsmuligheter

 • Godt nytt

 • Bestilling av tid

 • Erfaringsutveksling og -deling; dele erfaringer, få råd eller søke støtte fra de andre i nettverket.

 • Læringsøkt: Inntekts- og tilskuddsmuligheter; hvor kan du søke og finne en god mix av inntekter for ditt kunstnerskap/din kulturell eller kreativ næring.

 • Avslutning